Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek

Vítejte na webových stránkách TJ Sokol Frýdek Místek.

 

Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého tělocvičného spolku, který v historii české a slovenské tělovýchovy zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace. Za zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Ve svých počátcích se Sokol inspiroval německými turnerskými spolky, které vycházely z tělovýchovy Fridricha Ludwiga Jahna. V letech 1867–1868 Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví a v letech 1868–1871 na podkladě antické kalokagathie českou tělocvičnou soustavu, kterou vydal v roce 1873 v díle „Základové tělocviku”. Oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální růst českého národa. Naopak Julius Grégr a další mladočeši se Sokol snažili získat do služeb české nacionální emancipace.

I když vznik Sokola nebyl nasměřován proti německému živlu, českému nacionalismu a konfrontacím s německými turnery se zejména po roce 1918 nevyhnul. Od konce 90. let 19. století pohlížel Sokol s despektem (spíše odstupem) i na katolickou církev. Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 první jubilejní slavnost na Střeleckém ostrově. Svět tělovýchovy Sokol obohatil výstavbou závodních drah, sportovních hřišť a tělocvičen (sokoloven), které se staly neoddělitelnou součástí každého českého a moravského města nebo větší obce. Sokolský duch vládl za první světové války i v Československých legiích. Za svou pomoc při vzniku Československa byl Sokol často nazýván národním vojskem. Starosta Josef Eugen Scheiner a náčelník Jindřich Vaníček stáli při zrodu nové Československé armády. Díky českým emigrantům a sokolské misi se sokolské hnutí rozšířilo do zemí západní EvropyUSA a ostatních slovanských zemí. Spolek byl rozpuštěn poprvé v roce 1941 Reinhardem Heydrichem. Řada jeho činovníků byla perzekvována. Zvláště sokolská mládež se následně stala základem a pilířem protektorátního Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.[1] Podruhé byl Sokol zakázán v roce 1956 ÚV KSČ. K znovuzaložení „České obce sokolské” mohlo dojít až v roce 1990 po pádu komunismu. Z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 31. ledna 1994 byla založena mezinárodní nevládní organizace Světový svaz sokolstva.

Pobočka TJ Sokol Frýdek Místek byla vznikla po znovuzaložení 16.1.1992

 

 

 

 

Budova TJ Sokol F-M
adminHlavní stránka